EMDR

Als jij angst hebt of andere klachten na een nare ervaring of een trauma dan kan EMDR jou op zeer efficiënte wijze helpen.

Klachten waarbij EMDR wordt toegepast zijn:

  • angsten en fobieën
  • angst bij medische handelingen (prikangst, angst voor de tandarts,…)
  • angst na verkeersongevallen
  • rouwverwerking bij het verlies van een geliefd persoon, of na scheiding of verlies van een baan
  • trauma: verwerking van traumatische gebeurtenissen zoals mishandeling en seksueel misbruik
  • verwerking van roofovervallen
  • angst voor een gebeurtenis in de toekomst

Het is bij angsten niet altíjd zo dat de oorzaak hiervan bekend is. Ook dán kan EMDR voor je werken. EMDR helpt ook als je angst hebt voor een gebeurtenis die in de toekomst gaat plaatsvinden, bijvoorbeeld faalangst bij een examen.

Hoe werkt EMDR?

Bij EMDR (Eye Movement Distraction Therapy) focus je op het moment, meestal een beeld, dat een nare emotie veroorzaakt. Dit moment roep je op in het werkgeheugen van je brein, gewoon door eraan te denken. Tegelijkertijd worden je hersenen afgeleid met behulp van signalen die je beurtelings rechts en links waarneemt. Het bekendste signaal is het volgen van de hand van de therapeut die van links naar rechts beweegt voor de ogen van de cliënt. Andere mogelijkheden zijn het volgen van korte tikjes die je links en rechts hoort op een koptelefoon, of het voelen van sensoren in je handen die afwisselend links en rechts een korte trilling geven. Deze signalen krijg je meerdere keren, terwijl ik tussendoor een korte vraag stel.

Door het afleiden van de hersenen verdwijnt tijdens een sessie de emotionele lading die je voorheen bij dit heftige moment had. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten zorgen ervoor dat een schokkende ervaring een neutrale herinnering voor je wordt.

hoe werkt emdr

Ná een EMDR-sessie

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed. Toch kan dit je in sommige gevallen het idee geven de regie even kwijt te zijn, bijvoorbeeld als er nieuwe beelden of gevoelens naar boven komen. Vaak is het dan een geruststelling om te weten dat dit meestal niet langer dan drie dagen aanhoudt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. Het is goed om een dagboekje bij te houden en op te schrijven wat er tussen de sessies door naar boven komt. Dit kunnen we in de volgende sessie bespreken.

Wanneer is EMDR een geschikte therapievorm?

Tijdens het intakegesprek besteden we uitgebreid aandacht aan de oorzaak en achtergrond van je klachten. Hieruit zal blijken of EMDR de meest geschikte methode is voor jou. Zo kan het zijn dat we eerst gaan werken aan ontspanning en zelfvertrouwen voordat we aan EMDR beginnen.

Hoe lang duurt EMDR-therapie?

Hoe lang EMDR-therapie duurt is afhankelijk van de klachten. Gaat het bijvoorbeeld om een eenmalige gebeurtenis, zoals een verkeersongeluk, of gaat het om jarenlang misbruik?
Ook per persoon is het verschillend hoe iemand er op reageert. Gemiddeld zijn 3 tot 7 sessies nodig.