Ontdek jezelf

  • Voel je je regelmatig onzeker over jezelf?
  • Heb je moeite om contact te leggen?
  • Vind je het lastig te zeggen wat je wilt zeggen?
  • Blijf je uit onzekerheid of angst liever thuis, terwijl je je dan eigenlijk alleen voelt?
  • Heb je regelmatig (te) heftige emoties, zoals verdriet, angst, boosheid?
  • Weet je vaak niet wat je zelf écht wilt?
  • Stel je (te) hoge eisen aan jezelf, tijdens je werk, je hobby of in je gezin?
  • Zet je anderen op de eerste plaats en zorg je voor hen, terwijl je zelf steeds vermoeider wordt?
  • Ervaar je te vaak en te snel spanning of stress?

Is je antwoord op een of meer bovenstaande vragen ‘ja’, dan is de kans groot dat je jezelf min of meer bent ‘kwijtgeraakt’: je zelfvertrouwen, het contact met je behoeften en de vaardigheid goed voor jezelf te zorgen. Je mist het gevoel dat je op een ontspannen manier ‘in je kracht staat’.

Als je met deze klachten bij mij komt ga je jezelf (weer) ont-dekken. Het is zinvol erachter te komen welke gedachten en gevoelens je dwarszitten. Voor de één is het wenselijk  inzicht te krijgen in de gebeurtenis waarbij deze gedachten ontstaan zijn, en dit te verwerken. De ander heeft er meer aan te leren deze gedachten om te buigen.
Je onbewuste is hierbij je vriend: het weet precies wat er gespeeld heeft in je leven, welke gedachten belemmerend zijn. Je onbewuste weet ook welke talenten en kwaliteiten jij hebt en geeft je verrassende inzichten. Oplossingen die jij met je bewuste denken nooit bedacht zou hebben. Jij lost met behulp van je onbewuste én je bewuste allerlei belemmeringen op.

Je ontdekt jezelf en leert te kiezen voor jezelf. Je zult gaan merken dat dat beter is voor jou en ook voor de mensen om je heen.